KLATOVSKÁ TEPLÁRNA podporuje

Napsal: Redakce 23. 10. 2023
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. je samostatně hospodařící jednotkou v oboru energetika. Jediným akcionářem je Město Klatovy, které vlastní všech 100 % neobchodovatelných akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. Na všechny skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Cílem společnosti je mimo hlavní podnikatelské činnosti též provozem centralizovaného zásobování teplem (CZT) minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

Jsme rádi, že pro letošní sezónu 2023/24 bude KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. jedním z partnerů mládeže HC Klatovy. Spolupráci dohodli ředitel společnosti Bc. Miroslav Prášil a prezident klubu HC Klatovy Ing. Stanislav Kopáček.

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy