2.liga 2019/2020 (skupina Střed)

1. kolo, st 11. 9. 2019
HC Kobra Praha - SHC Klatovy KOB - KLS
 4:2
2. kolo, so 14. 9. 2019
HC David Servis - SHC Klatovy DSČ - KLS
 3:8
3. kolo, so 21. 9. 2019
SHC Klatovy - IHC Písek KLS - PIS
 6:1
4. kolo, st 25. 9. 2019
Hockey Club Tábor - SHC Klatovy TAB - KLS
 2:0
5. kolo, so 28. 9. 2019
SHC Klatovy - TJ SC Kolín KLS - KOL
 5:2
6. kolo, čt 3. 10. 2019
China Golden Dragon - SHC Klatovy CHG - KLS
 1:16
7. kolo, so 5. 10. 2019
SHC Klatovy - HC Příbram KLS - PRI
 3:6
8. kolo, so 12. 10. 2019
SHC Klatovy - HC Kobra Praha KLS - KOB
 5:3
9. kolo, st 16. 10. 2019
SHC Klatovy - HC David Servis KLS - DSČ
18:00
10. kolo, so 19. 10. 2019
IHC Písek - SHC Klatovy PIS - KLS
19:00
11. kolo, st 23. 10. 2019
SHC Klatovy - Hockey Club Tábor KLS - TAB
18:00
12. kolo, so 26. 10. 2019
TJ SC Kolín - SHC Klatovy KOL - KLS
17:00
13. kolo, st 30. 10. 2019
SHC Klatovy - China Golden Dragon KLS - CHG
18:00
14. kolo, so 2. 11. 2019
HC Příbram - SHC Klatovy PRI - KLS
19:00
15. kolo, st 6. 11. 2019
HC Kobra Praha - SHC Klatovy KOB - KLS
19:00
16. kolo, so 9. 11. 2019
HC David Servis - SHC Klatovy DSČ - KLS
19:00
17. kolo, so 16. 11. 2019
SHC Klatovy - IHC Písek KLS - PIS
17:30
18. kolo, st 20. 11. 2019
Hockey Club Tábor - SHC Klatovy TAB - KLS
19:00
19. kolo, so 23. 11. 2019
SHC Klatovy - TJ SC Kolín KLS - KOL
17:30
20. kolo, st 27. 11. 2019
China Golden Dragon - SHC Klatovy CHG - KLS
19:00
21. kolo, so 30. 11. 2019
SHC Klatovy - HC Příbram KLS - PRI
17:30
22. kolo, st 4. 12. 2019
SHC Klatovy - HC Kobra Praha KLS - KOB
18:00
23. kolo, so 7. 12. 2019
SHC Klatovy - HC David Servis KLS - DSČ
17:30
24. kolo, st 11. 12. 2019
IHC Písek - SHC Klatovy PIS - KLS
19:00
25. kolo, so 14. 12. 2019
SHC Klatovy - Hockey Club Tábor KLS - TAB
17:30
41. kolo, st 18. 12. 2019
SHC Klatovy - China Golden Dragon KLS - CHG
18:00
26. kolo, so 21. 12. 2019
TJ SC Kolín - SHC Klatovy KOL - KLS
19:00
27. kolo, so 28. 12. 2019
SHC Klatovy - China Golden Dragon KLS - CHG
17:30
28. kolo, so 4. 1. 2020
HC Příbram - SHC Klatovy PRI - KLS
19:00
29. kolo, st 8. 1. 2020
HC Kobra Praha - SHC Klatovy KOB - KLS
19:00
30. kolo, so 11. 1. 2020
HC David Servis - SHC Klatovy DSČ - KLS
19:00
31. kolo, so 18. 1. 2020
SHC Klatovy - IHC Písek KLS - PIS
17:30
32. kolo, st 22. 1. 2020
Hockey Club Tábor - SHC Klatovy TAB - KLS
19:00
33. kolo, so 25. 1. 2020
SHC Klatovy - TJ SC Kolín KLS - KOL
17:30
34. kolo, st 29. 1. 2020
China Golden Dragon - SHC Klatovy CHG - KLS
19:00
35. kolo, so 1. 2. 2020
SHC Klatovy - HC Příbram KLS - PRI
17:30
36. kolo, so 8. 2. 2020
SHC Klatovy - HC Kobra Praha KLS - KOB
17:30
37. kolo, st 12. 2. 2020
SHC Klatovy - HC David Servis KLS - DSČ
18:00
38. kolo, so 15. 2. 2020
IHC Písek - SHC Klatovy PIS - KLS
19:00
39. kolo, so 22. 2. 2020
SHC Klatovy - Hockey Club Tábor KLS - TAB
17:30
40. kolo, st 26. 2. 2020
TJ SC Kolín - SHC Klatovy KOL - KLS
19:00
42. kolo, st 4. 3. 2020
HC Příbram - SHC Klatovy PRI - KLS
19:00
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy