PROGRAM VALNÉ HROMADY HC KLATOVY z.s.

Napsal: Redakce 7. 6. 2023
Dne 22.6.2023 se bude konat valná hromada HC Klatovy z.s. od 18:00 hod. v hotelu Rozvoj v Klatovech. Srdečně zveme všechny členy HC Klatovy z.s. a žádáme o maximální účast (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování). Zájemci o nové členství vyplní přihlášku člena HC Klatovy (ke stažení v aplikaci KIS.

PROGRAM VALNÉ HROMADY HC KLATOVY

 • Prezence
 • Úvodní slovo prezidenta spolku, přivítání členů, konstatování usnášeníschopnosti VH podle čl. III bodu 11 Stanov (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování)
 • Zrušení členství neaktivních členů rozhodnutím VH (čl. IV odst. 6 písm. b) Stanov)
 • Volba členů mandátové a návrhové komise
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny s
 • Výroční zprávou HC Klatovy za rok 2022
 • Zprávou o hospodaření a o majetku spolku za rok 2022
 • Vyhodnocením hokejové sezóny 2022/2023
 • Rozpočtem na kalendářní rok 2023
 • Plánem činnosti klubu na hokejovou sezónu 2023/2024
 • Hlasování o navýšení členských příspěvků
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny se zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2022
 • Přijetí rezignace odstupujícího člena dozorčí rady Jána Troppa
 • Seznámení přítomných členů s kandidáty na člena dozorčí rady
 • Volba nových členů dozorčí rady – volba předsedy dozorčí rady
 • Diskuse
 • Přijetí usnesení VH
 • Závěr
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy